Scientific-Technical Committee (SciTechCom)

The Scientific and Technical Committee of ISCM aims to promote and advance the science and practice of condition monitoring and related technologies in industrial and curiosity-driven research environments.
Responsibilities:
• Promoting the advancement of the science and practice of condition monitoring and related technologies through the exercise of scientific and technical leadership
• Collaborating with other bodies internationally to help ensure investment in the on-going development and improvement of CM technologies, including participation in funded project consortia
• Contributing to the strategic direction of the ISCM
• Providing a forum for discussion and exploration of topical themes e.g. prognostics; root cause analysis; maintenance; fusion/integration of CM technologies and establishing focused working groups where appropriate
• Providing advice and technical support for CM education, training and certification initiatives
• Developing and recommending codes of practice to help ensure that CM and related technologies are applied effectively and with integrity
• Guiding, coordinating and promoting international CM projects/grant applications in CM and related areas, including developing scientific-technical directions/topics for proposals and international consortiums, guiding and coordinating proposals and actively participating in international projects in CM and related areas
• Facilitating access to benchmarking data sets
• Collaborating with Education and CPD Committee of the ISCM in CPD development, including seminar/short course development
• Encouraging CM research and development organizations to become Liaison Members of the ISCM
Activities
Log in with your Extranet account

Viewing this content requires a valid Extranet account.

Log in

User name

Password

NB! By clicking the "Log in" button below you accept the General terms of use for this site.

Terms of Use (in Finnish)

Tämä verkkosivusto sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet kuuluvat MetaVisual Oy:lle ja mahdollisille muille sisällöntuottajille ja –toimittajille. Verkkosivustolla esiintyvät tuotteiden nimet, muut nimet tai logot voivat olla MetaVisual Oy:n tai muun tahon suojaamia tunnuksia. Kaikki oikeudet pidätetään, ellei laista muuta johdu.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Julkisen verkkosivuston osia saa tulostaa paperimuotoon käyttäjän omaa, pienimuotoista henkilökohtaista käyttöä varten. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Sivujen sisällön täydellinen tai osittainen kopioiminen, siirtäminen, jakelu, julkaiseminen, tallentaminen tai muu vastaavanlainen toiminta missään muodossa on ehdottomasti kiellettyä ilman MetaVisual Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta, ellei laista muuta johdu. Kaikki näissä käyttöehdoissa mainitut rajoitukset koskevat koko verkkosivustoa, sisältäen sekä julkisen osion (internet-osio) että rajoitetun käyttäjäryhmän osiot, ellei toisin erikseen mainita. Rajoitetun käyttäjäryhmän osioiden käyttämisestä ja niihin sovellettavista käyttöehdoista sovitaan aina erikseen. Rajoitetun käyttäjäryhmän osioiden kaikenlainen käyttäminen ilman nimenomaista sopimusta MetaVisual Oy:n kanssa on ehdottomasti kielletty.MetaVisual Oy tarjoaa verkkosivuston ja sen sisällön käyttäjille ”sellaisena kuin ne ovat”, ilman minkäänlaisia takuita sivuston tai sen sisällön saatavuudesta tai virheettömästä toiminnasta. MetaVisual Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa verkkosivustoa tai sen sisältöä taikka rajoittaa sivuston saatavuutta kokonaan tai osittain milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Verkkosivusto tai jokin sen osa saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolien toimittamille tai ylläpitämille verkkosivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. MetaVisual Oy ei vastaa tällaisista kolmannen osapuolen toimittamien verkkosivujen sisällöstä tai toimivuudesta.

METAVISUAL OY EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIVUJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ TAIKKA SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. METAVISUAL OY EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SIVUILLA TARJOAMANSA PALVELUN TAI SEN KESKEYTYMISEN AIHEUTTAMISTA VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU METAVISUAL OY:LLE. METAVISUAL OY:N VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

Tämän verkkosivuston toiminnan häiritseminen millään muotoa, kuten esimerkiksi sähköpostipalvelimen ylikuormittaminen, on ehdottomasti kielletty.

Copyright MetaVisual Oy 2007. All rights reserved.

Contact details
The ISCM Secretariat, c/o BINDT, Midsummer House, Riverside Way, Bedford Road, Northampton NN1 5NX, United Kingdom. Email:
Powered by:MetaVisual CMSMobile versionDesktop versionWebmasterLog in© 2018 - 2024 The International Society for Condition Monitoring